LPG Tech

LPG Tech

   รุ่น 104                                     ราคา  22,500  บาท  

   รุ่น 304                                     ราคา  26,000  บาท 

   รุ่น 6 สูบ                                    ราคา  32,500  บาท                    

   ประกัน ภัย            1,000,000 บาท

   ประกันเครื่องยนต์     200,000  บาท 

   ประกันบุคคล           100,000  บาท

อุปกรณ์แก๊ส LPG ระบบหัวฉีด รุ่น SILVER (104) ประกอบด้วย

1. หม้อลดแรงดัน (Pressure Regulator)

2. หัวฉีดแก๊ส (Injector)

3. ECU

4. Auto Switch

5. Map Sensor

6. Multivalve

เทคโนโลยีอัจฉริยะนวัตกรรมล่าสุดของระบบหัวฉีด LPGTECH • ชุดอุปกรณ์ระบบหัวฉีดแก๊ส LPGและNGVของLPGTECH เป็นอุปกรณ์แก๊สมาตรฐานดีเยี่ยมจากยุโรปโรงงานผลิต ECU และ Software ของระบบแก๊สรถยนต์ที่ทันสมัยที่สุดในทวีปยุโรป (LPGTECH SP Z.O.O ) หม้อต้มและมัลติวาล์ว ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ที่มีชื่อเสียงอันดับในประเทศอิตาลี(TOMASETTO ACHILLE S.P.A.)และ ยุโรป (ALEX SP Z.O.O) มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด(มาตรฐานยุโรป ECE R67-01 และ ECR R110) และด้วย ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะมาตรฐานยุโรหรือIAPS(IntelligenceActivePassiveSafety) ทำให้เกิดความ ปลอดภัยสูงสุด ในการขับขี่ด้วยระบบแก๊สโดยระบบIAPS ได้รวมเอาระบบ Active-Safety (ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ) และ Passive - Safety(ระบบป้องกันเมื่อเกิดเหตุ) ไว้เป็นระบบมาตรฐานในชุดอุปกรณ์แก๊ส LPGTECH ซึ่งเป็น มาตรฐาน ความปลอดภัยระดับดีเยี่ยมที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

• ชุดอุปกรณ์ระบบหัวฉีดแก๊ส LPGTECHเป็นระบบหัวฉีดมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมระบบจะใช้สัญญาณต่างๆ ที่สำคัญจากเครื่องยนต์ ในระบบน้ำมันมาคำนวน และประมวลผล เพื่อควบคุมการทำงานของระบบหัวฉีดแก๊ส ในการจ่ายเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ได้ตามความต้องการของเครื่องยนต์ทุกสภาวะ ผลลัพธ์ที่ได้จากการขับขี่ จึงใกล้เคียง หรือทัดเทียมระบบเชื้อเพลิงน้ำมันและมีความทนทานสูงต่อทุกสภาพการใช้งาน เหนือกว่าด้วยขีดสุดของมาตรฐานความปลอดภัยในระบบแก๊สรถยนต์

• ด้วยระบบความปลอดภัยอัจฉริยะมาตรฐานยุโรป (IAPS) ของอุปกรณ์ แก๊ส LPGTECH ที่สมบูรณ์แบบภายใต้การทำงาน ของระบบ Active-Safety (ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ)และระบบPassive-Safety (ระบบป้องกันเมื่อเกิดเหตุ)ที่ปิดวาวล์แก๊สทุกจุดในรถยนต์ และตัดการทำงานระบบแก๊สทันทีที่ท่อแก๊สหัก หรือฉีกขาดแล้วเครื่องยนต์ดับจึงป้องกัน แก๊สรั่ว และไฟไหม้ได้อย่างปลอดภัยสูงสุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

Active Safety

ECU + Solenoid Valve วาวล์ระบบก๊าซทุกจุดจะปิดโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อดับเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันก๊าซรั่วไหล

ECU + Map Sensor เพื่อป้องกันเครื่องยนต์ดับขณะขับขี่ ในกรณีที่ท่อรางหัวฉีด เกิดฉีกขาดหรือหลุด ECUจะสั่งการตัดการทำงานของระบบก๊าซทันที วาวล์ก๊าซทั้งหมดจะปิดโดยอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยและจะสลับไปใช้ น้ำมันโดยอัตโนมัติทันทีลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และป้องกันก๊าซรั่วไหลพร้อมทั้งAuto Switch จะแสดงไฟ LED และเสียงเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบว่าระบบก๊าซมีปัญหาให้รีบนำรถมาตรวจเช็ค

Ecu when engine on ระบบก๊าซจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติทันที เมื่อสายไฟเชื่อมต่อที่วาวล์ (Solenoid Valve)ของหม้อต้มก๊าซและ/หรือ มัลติวาวล์ (Multivalve) ฉีกขาดหรือหลุด (วาวล์ก๊าซปิดอัตโนมัติ) พร้อมทั้ง Auto Switchจะแสดงไฟ LED และเสียงเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบทันทีและจะสลับไปใช้น้ำมันโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เครื่องยนต์ดับในขณะขับขี่

ECU + Map Sensor ระบบจะตัดการทำงานของก๊าซทั้งหมดทันที เมื่อปลั๊กไฟของ Map Sensor และหรือท่อแรงดันหัวฉีดเกิดขาดหรือหลุดพร้อมทั้ง Auto switch จะแสดงไฟ LED และส่งเสียงเตือน และสลับไปใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงให้โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ดับขณะขับขี่

85% Stop Valve วาวล์ป้องกันการเติมก๊าซเข้าถังเกิน 85% ของปริมาตรความจุของถังก๊าซช่วยป้องกันOverpressure เพื่อให้มีพื้นที่ในถังเหลือประมาณ15% รองรับการขยายตัวของก๊าซที่มากขึ้น เมื่ออุณหภูมิที่ถังก๊าซสูงขึ้น


Passive Safety

ECU + Map Sensor ระบบก๊าซจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติทันที (วาวล์ปิด) ในขณะที่ระบบก๊าซกำลังทำงานเมื่อท่อก๊าซ (จากถังมายังหม้อต้มก๊าซหน้ารถ) ฉีกขาดหรือหลุดพร้อมทั้ง>Auto Switch จะแสดงไฟ LEDและเสียงเตือน และจะสลับไปใช้น้ำมันโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ ดับ และ ป้องกันก๊าซรั่ว

ECU + Water temperature Sensor ระบบจะตัดการทำงานของก๊าซทั้งหมดทันที เมื่อปลั๊กสายไฟของอุณหภูมิน้ำและอุณหภูมิก๊าซที่ใช้ในระบบหัวฉีดเกิดหลุดหรือลัดวงจร พร้อมทั้ง Auto switch จะแสดงไฟ LEDและส่งเสียงเตือนและสลับไปใช้น้ำมันโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันรถดับขณะใช้งาน

เหนือกว่าระบบหัวฉีดทั่วไป ด้วยลักษณะเด่นดังต่อไปนี้

• เมื่อระบบแก๊สทำงานไม่สมบูรณ์ด้วยความเร็วในการประมวลผลสูงที่สุด กล่อง ECU ของLPGTECHมีระบบSelf–Diagnosis ที่สามารถช่วยวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่อง (error) หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบและการติดตั้ง ชุดอุปกรณ์แก๊สในรถยนต์ได้อย่างละเอียดช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถแก้ไขปัญหา ได้ตรงจุดรวดเร็วแม่นยำ

• ระบบหัวฉีด LPGTECHจะนำค่า Parameters จาก Sensor ต่างๆ ของระบบแก๊สและเครื่องยนต์มาประมวลผลเพราะระบบหัวฉีดของเครื่องยนต์จะอ่านค่าอัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศ A/F (Air/Fuel meter) ของระบบน้ำมัน เพื่อนำมาปรับแก้เวลาการจ่ายแก๊ส ทำให้อัตราส่วนระหว่าง เชื้อเพลิงกับอากาศ (A/F Raito) อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่จ่ายแก๊สหนาเกินไปหรือบางเกินไป ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ในระบบแก๊สดีเยี่ยมโดยกล่อง ECUปรับแก้การจ่ายแก๊สตามความต้องการเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ และที่สำคัญจะไม่เกิดปัญหาไฟเครื่องยนต์ แสดง(check engine shows error) อันเนื่องมาจากการจ่ายแก๊สหนาหรือบางเกินไปเหมือนกับระบบ หัวฉีดแก๊สแบบธรรมดาทั่วไป

• ตัวกล่องทำจากโลหะ อลูมิเนียมและซีลอย่างแน่นหนา สามารถติดตั้งไว้นอกห้องโดยสาร (ติดตั้งในห้องเครื่องยนต์)กล่อง ECU เป็นแบบกันน้ำ (Water Proof) ป้องกันความชื้นสูง อายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งต่างจากกล่อง ECUที่ทำจากพลาสติกแบบไม่กันน้ำ ที่วงจรภายในอาจชำรุดหรือช๊อตได้ง่ายเมื่อถูกน้ำ หรือเกิดความชื้น และมีอายุการใช้งานสั้น

• Auto-Switch ของLPGTECHมีระบบเตือนพิเศษ Pro - Active / warningโดยส่งสัญญาณไฟกระพริบและเสียงBuzzer จากตัวสวิทซ์เตือนให้ผู้ขับขี่ทราบเมื่อในระบบแก๊ส ทันทีที่ขัดข้องหรือมีปัญหาเช่น หากท่อแก๊สรั่วหรือแรงดัน ตกSwitch จะส่งสัญญาณเตือนเป็นไฟ LED และเสียง Buzzer แสดงถึงความผิดปกติของระบบแก๊สและหากอาการ ขัดข้องดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อระบบและความปลอดภัย ECUจะตัดการทำงานระบบแก๊สโดยอัตโนมัติ แล้วสลับ กลับมาใช้ระบบน้ำมันทันที เป็นระบบความปลอดภัยที่ช่วย ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่บนท้องถนน ได้จึงไม่ทำให้เครื่องยนต์ดับในขณะขับขี่สร้างความมั่นใจต่อการใช้รถได้เป็นอย่างดี

• การเก็บค่าแบบ real time ที่ได้จากการทดสอบขับจูนแบบเก็บค่าบนถนน (Road Drive Calibration Collection)เพื่อปรับจูนระบบแก๊สให้ทำงานใกล้เคียงกับเครื่องยนต์น้ำมันมากที่สุดได้แก่ สัญญาณวัดรอบ ความหนา–บาง ของส่วนผสมเชื้อเพลิง เวลาการฉีดน้ำมัน และแก๊ส แรงดันและอุณหภูมิของแก๊ส อุณหภูมิที่หม้อลดแรงดัน เป็นเส้นกราฟเปรียบเทียบให้เห็นถึงการทำงาน เครื่องยนต์ ระบบน้ำมัน กับระบบแก๊สได้อย่างละเอียด ทำให้ช่างเทคนิคสามารถ

วิเคราะห์และเลือกใช้ค่าที่เก็บมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• มัลติวาล์ว LPGTECHทำจากทองเหลืองเกรด A ขึ้นรูปไร้รอยต่อทนแรงดันสูงขอบยางโอริงที่ประกบปากถัง เป็นยางหนาชนิดพิเศษในเรื่องของคุณภาพ และวัสดุ ที่นำมาผลิต อาทิเช่น ลำตัวมัลติวาล์ว ทนความร้อน และ แรงดันสูง อีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ อาทิเช่น ระบบ Shut-off Solenoid Valve ทำงานด้วย ระบบไฟฟ้า โดยการเปิด-ปิด จะสัมพันธ์ กับสวิทย์ไฟกุญแจรถรับประกันยาวนานที่สุดในประเทศไทย 3 ปีเต็ม ( Level Sensor 1 ปี)

view