VERSUS

VERSUS

   Versus  eco                              ราคา  20,500  บาท  

   Versus  4  สูบ                           ราคา  24,500  บาท  

   Versus  6  สูบ                           ราคา  33,000  บาท

   ประกัน ภัย            3,000,000 บาท

  

ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีระดับสูงรองรับการทำงานของรถยนต์รุ่นใหม่ มีความละเอียดในการ คำนวณ สัญญาณได้ อย่างมีประสิทธิภาพที่ปรับได้ละเอียดถึง 1/100,000 วินาที และยังมีฟังก์ชั่น Create Map ที่ลอกแบบสัญญาณการฉีด จ่ายน้ำมันได้ทุกสภาวะการขับขี่
หม้อต้มที่ใช้ต้องเหมาะสมกับขนาดของเครื่องยนต์ การเลือกใช้หม้อต้มที่มีอัตราการจ่ายแก๊สไม่เหมาะสมกับ ขนาดของเครื่องยนต์เป็นสาเหตุให้เครื่องยนต์ที่ติดตั้งแก๊สนั้นเสื่อม และสึกหรอเร็วกว่าปกติเนื่องจากขณะที่ เครื่องยนต์ ทำงานหนัก เช่น ช่วงเร่งแซงหรือใช้ความเร็วสูง หม้อต้มนั้นไม่สามารถจ่ายแก๊สได้เพียงพอแก่ความ ต้องการของเครื่องยนต์จึงทำให้ส่วนผสมเชื้อเพลิงกับอากาศบาง เป็นสาเหตุให้เกิดความร้อนสะสมที่หัวลุกสูบและ ถ้าขับใช้งาน ในระยะไกล วาล์วและบ่าวาล์วจะเกิดการสึกหรอเร็วกว่าปกติ หรือรถบางรุ่นวาล์วอาจจะละลาย ดังนั้นท่านจึงต้องเลือก ขนาดของหม้อต้มให้เหมาะสมกับขนาดของเครื่องยนต์

หัวฉีดแก๊ส ทำหน้าที่ จ่ายแก๊สเข้าสู่เครื่องยนต์ เมื่อแก๊สถูกลดแรงดันโดยหม้อต้มแก๊สแล้ว แก๊สจะเดินทางไปรอ ที่หัวฉีดแก๊สโดยมีสถานะเป็นไอ มีแรงดันประมาณ 100 -120 kpa. เมื่อหัวฉีดแก๊สได้รับสัญญาณจาก ECU หัวฉีดแก๊สจะเปิดเพื่อให้แก๊สเข้าสู่เครื่องยนต์ในปริมาณที่ ECU กำหนด หัวฉีดแก๊สจะเปิดเพื่อให้แก๊สเข้าสู่เครื่องยนต์ในปริมาณที่ ECU กำหนด หัวฉีดแก๊สมีหลายรูปแบบทั้งแบบ หัวแยกอิสระ (หัวเดี่ยว) หรือ หัวต่อติดกัน 2 หัว 3 หัว 4 หัว ในกรณีที่หัวต่อติดกันนิยมเรียกหัวฉีดแบบราง

คือเซ็นเซอร์วัดแรงดันแก๊สในระบบท่อแก๊ส เมื่อแรงดันเกิน กว่าที่กำหนดไว้ ECU VERSUS จะสั่งปิดวาล์วจ่ายแก๊สที่ถังแก๊ส ทันทีและเปลี่ยนให้รถกลับมาใช้ระบบน้ำมันโดยอัตโนมัติ (อุปกรณ์โดยทั่วไปจะสั่งเปลี่ยนกลับระบบน้ำมันเมื่อแก๊สหมดเท่านั้น แต่เมื่อแรงดันเกินระบบจะไม่ตัดการทำงาน) เซ็นเซอร์วัดแรงดัน Versus นั้นจะติดตั้งไว้ทางด้านหน้าของตัวรถ ในห้องเครื่องยนต์ โดยมีการต่อท่อแก๊สจากระบบมาที่เซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์จะวัดแรงดันแก๊สในระบบแบบ Real-Time เมื่อแรงดันแก๊สในระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเสี้ยววินาที เซ็นเซอร์จะส่งค่าแรงดันที่ได้ไปยัง ECU VERSUS ซึ่งจะสามารถ สั่งปิดวาล์วที่ถังแก๊สได้ทัน ก่อนที่แก๊สจะรั่วออกมานอกระบบ ท่อจ่ายแก๊ส

view