หาดใหญ่ แมคคานิค 02หาดใหญ่

หาดใหญ่ แมคคานิค 02หาดใหญ่

408/5  ถ.สายเอเซีย  ม.1  ต.ควนคลัง

อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

T : 089-876-0499

ติดตั้ง  ตรวจเช็ค  ซ่อม  แก้ไข  งานที่ไม่ได้มาตราฐาน

ตรวจสภาพ พร้อมออกใบรับรองวิศวะ LPG  NGV

ระบบดูด  ฉีด  แคปซูล  Donut 

ติดตั้งพร้อมประกันภัย  1,000,000 บาท 

view