การติดต่อ 

กรณีเร่งด่วน

          Mobile : 084 033 3443 

            Line ID : 084-033-3443     ส่งข้อความ และสั่งซื้อสินค้า

กรณีไม่เร่งด่วน 

      (ไม่แนะนำให้โพสต์ ข้อความในจุดต่างๆ เพราะผู้ตอบไม่สามารถเข้าถึงได้ในทุกจุด)


Safeway Group  : นำเข้า-จัดจำหน่ายอุปกรณ์และรับติดตั้งพลังงานทางเลือก LPG / NGV / DIESEL  / E-85  ทั้งระบบดูด mixer และระบบหัวฉีด 


ที่อยู่ : ส่วน OFFICE  :  แผนกออกแบบ และ บริหารการตลาด Marketing & Graphic                                       Web Design

                      T & F : 02-077- 9742

                       ที่อยู่ : 503/188 เรสซิเด้นท์ปาร์ค   ถ.รามอินทรา  แขวงท่าแแร้ง  เขต                                      บางเขน กทม. 

                       Tel :    แผนก ตามสินค้า RFE     คุณตุ่ม 086-377-7611  พร้อมแจ้ง                                      รหัสใบส่งสินค้า

         

                      website : www.safeway.in.th 

 เปิดบริการ :จันทร์-เสาร์ :ร์   9.00-18.00 น. 

                        e-mail : info@safeway.in.th        กรณีสอบถามต่างๆติดต่อลูกค้าทั่วไป

                                      contact@safeway.in.th   กรณีนำเสนอสินค้าต่างๆ สำหรับผู้นำเข้า

                                      save-way@hotmail.com

           

view