ชุดติดตั้งแก๊สสำเร็จรูปมาตราฐานใหม่ กรมขนส่ง

ในชุดสำเร็จรูปจะมีอุปกรณ์ต่างๆดังรายการด้านล่างนี้  ซึ่งท่านสามารถนำไปติดตั้งและใช้งานได้ทันที  หากรถบางคันต้องการใช้งานยางอะหลั่ย ต้องทำฐานเหล็กเพิ่ม โดยส่วนใหญ่
ทางอู่ที่ติดตั้งจะคิดเพิ่มประมาณ  500-1000 บาท


ชุดหน้า : ระบบดูด(ในระบบฉีด จะเปลี่ยนชุดหน้าเป็นชุดหัวฉีด)

รายละเอียด
จำนวน
1. หม้อต้ม + กรองแก๊ส
2. สวิทซ์และเกจ์บอกระดับ PG-3/WIP
3. มิกเซอร์    
4. ตัวปรับกลางสาย    
 
1
1
1


ชุดหลัง

รายละเอียด
จำนวน
5. ถัง+มัลติวาวล์ 58 ลิตร
6. ชุดสาย piping (ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง)
      6.1 ทองแดง 6 มม. FARO  
      6.2 ท่อแก๊ส เบอร์ 17x24   
      6.3 ท่อน้ำ เบอร์ 17x 24 / 5/8"  
      6.4 สายเติม ทองแดง 8 มม.    
      6.5 ท่อ POLO      
      6.6 แค้มป์รัด เบอร์ 17    
      6.7 แค้มป์รัด เบอร์ 30  
      6.8 ชุดเติมครบเซ็ท    
     
1

5-6 เมตร
1 เมตร
1.65 เมตร
1.65-2 เมตร
2.5 เมตร
8 ตัว
4 ตัว
1 ชุด


รายการที่จัดให้เพิ่มในชุดหัวฉีด

รายละเอียด
จำนวน
ท่อแก๊ส เบอร์ 4-6 (4 สูบ)
ท่อแวคคั่ม 4.5 มม.
แค้มป์รัด เบอร์ 9-13
แค้มป์รัด เบอร์ 13-16
2 เมตร
2 เมตร
8 ตัว
4 ตัว


รายการเพิ่มเติมพิเศษ

รายละเอียด ราคา
ท่อทองแดง 6 มม.
ท่อทองแดง 8 มม.
ท่อแก๊สเบอร์ 4-6
ท่อแก๊สเบอร์ 12
ท่อแก๊สเบอร์ 17
ตัดน้ำมัน อิตาลี
สวิทซ์คาร์บูเพิ่ม
ถังขนาด 65 ลิตร
ถังขนาด 75 ลิตร
ถังขนาด 95 ลิตร
120 บาท/เมตร
150 บาท/เมตร
100 บาท/เมตร
150 บาท/เมตร
150 บาท/เมตร
400 บาท
100 บาท
เพิ่ม 300 บาท
เพิ่ม 600 บาท
เพิ่ม 900 บาท
view