กำลังปรับปรุงแก้ไข Update , ระบบสินค้า,การจ่ายเงิน,ระบบจ่ายผ่าบัตร เครดิต .ขออภัยในความไม่สะดวก..ค่ะ.